II KONGRES

Dialog o gospodarce 2023

25 września 2023 r.

Prowadzący

Mikołaj Kunica

Redaktor Naczelny Business Insider Polska

START 10:00

Uroczyste otwarcie Kongresu

10:05 – 10:15
WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
Beata Daszyńska-Muzyczka – Przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

10:15 – 10:25
PRZEMÓWIENIE OTWIERAJĄCE
Mark Brzezinski – Ambasador USA w Polsce

10:25 – 10:45
PRZEDSIĘBIORCA TO TEŻ WYBORCA!
Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
Łukasz Bernatowicz – Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club

10:45 – 12:00
DEBATA LIDERÓW PARTYJNYCH – Gospodarka po wyborach

12:00 – 13:00
SILNA GOSPODARKA POTRZEBUJE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

12:00 – 13:00
Wyzwania elektromobilności jako elementu zielonej transformacji. Uroczysta inauguracja Forum Zrównoważonej Energii.

13:00 – 14:00
przerwa lunchowa

14:00 – 15:30
EUROPEJSKI BLUE DEAL – Czy Polska może być liderem?

14:00 – 15:30

Dialog o gospodarce po wyborach część 1

Wczesna diagnostyka, leczenie i rehabilitacja szansą na powrót do pracy
Wystąpienie Ralfa Hermesa – Prezesa Kasy Chorych Die Innovationskasse, Niemcy

Plan rozwoju polskiego rolnictwa

Konkurencyjność na rynku pracy

Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?

Nielegalni operatorzy robią nas na szaro – Jak rozwijać legalny polski rynek gier i zakładów i skutecznie walczyć z szarą strefą? (debata zamknięta)

15:30 – 16:00
przerwa kawowa

16:00 – 17:30

Dialog o gospodarce po wyborach część 2

Koniec pracy platformowej? Co zmieni nowa dyrektywa?

Zamówienia publiczne – przegląd obowiązującej ustawy i propozycje zmian

Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku

Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?

Czy mapa drogowa akcyzy doprowadzi nas do Polski bez dymu? (debata zamknięta)

Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP)

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP) to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Rozwój Polski może być realizowany jedynie z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. Kongres Dialog o Gospodarce umożliwi wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych. Podstawowym celem Kongresu jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do merytorycznej dyskusji i wymiany zdań ponad podziałami, niezależnie od poglądów i preferencji politycznych, skupiając się na trosce o przedsiębiorców, w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach.