Debata otwarta

Forum Zrównoważonej Energii

25 września, godz. 12:00

Podczas tej części Kongresu zaplanowana została uroczysta inauguracja Forum Zrównoważonej Energii. Jest to inicjatywa rozwijana przez izby handlowe oraz uczelnie wyższe z Austrii i Polski, która jest otwarta na współpracę w szerszym zakresie zainteresowanych podmiotów i krajów. Jest to wyjątkowa w skali Unii Europejskiej formuła, która ma na celu transfer wiedzy i rozwój technologiczny, dzięki wzmocnieniu potencjału synergii między Polską a Austrią w dziedzinie energii odnawialnej oraz wspieranie transgranicznych działań badawczo-rozwojowych i pionierskich projektów. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentują przedstawiciele strony austriackiej.

Moderator:

mec. Jakub Pawelec

radca prawny, ekspert FPP

Element graficzny

Paneliści:

Marek Zagórski

 Dr. Jost Bernasch

Uniwersytet Techniczny w Graz, Austria

Marek Zagórski

 Manfred Kainz

 Przedstawiciel Izby Gospodarczej w Styrii, Konsul Honorowy RP w Graz

Marek Zagórski

Kurt Wandaller

Rosenbauer International AG

Christian Lassnig

 Christian Lassnig

Radca Handlowy Ambasady Austrii