Debata zamknięta

Czy mapa drogowa akcyzy doprowadzi nas do Polski bez dymu?

25 września, godz. 16:00

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują znowelizowane regulacje ustawy o podatku akcyzowym. W reakcji na postulaty ekspertów i całego rynku, wprowadzona została mapa drogowa akcyzy o horyzoncie sięgającym 2027 r. Ministerstwo Finansów założyło coroczne podnoszenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe o 10%. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że indeksacja ta nie miała wpływu na zwiększenie szarej strefy, choć jednocześnie nie widać również dowodów na to, że Polacy na większą skalę zaczęli porzucać nałóg palenia. Jakie działania należy zatem podjąć, aby w realny sposób ograniczyć skalę palenia, tak aby Polska w nieodległej przyszłości mogła uwolnić się od dymu tytoniowego, uwalniając się od szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, jakie ze sobą niesie?

Moderator:

Grzegorz Ziemniak

Ekspert w obszarach ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego, wyrobów medycznych i gospodarki zdrowotnej. Współzałożyciel i partner Instytutu Zdrowia i Demokracji. Wydawca i autor Market Brief i FlashBrief24 Healthcare&Pharma.
Członek – założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego.
Ekspert z zakresu budowania strategii dla rynków regulowanych – zdrowie, energetyka, transport, telekomunikacja, media.
Wykładowca Collegium Civitas, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej.

Paneliści:

Andrzej Sobczak

 prof. dr hab. Andrzej Sobczak  

Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Wojciech-Bronicki

 Wojciech Bronicki 

Doradca podatkowy, Partner BBGTAX
Łukasz Kozłowski

Łukasz Kozłowski

Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes CALPE

Andrzej Sobczak

Artur Soboń

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Andrzej Sobczak

prof. Katarzyna Koziak

Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Andrzej Sobczak

dr Maciej Głogowski

Kierownik Oddziału Zabiegowego, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowe Centrum Onkologii

Element graficzny