III KONGRES

Dialog o gospodarce 2024

Już 23 września 2024 r. zapraszamy na III edycję kongresu Dialog o gospodarce!

Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP)

KONGRES FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP) to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Rozwój Polski może być realizowany jedynie z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. Kongres Dialog o Gospodarce umożliwi wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych. Podstawowym celem Kongresu jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni do merytorycznej dyskusji i wymiany zdań ponad podziałami, niezależnie od poglądów i preferencji politycznych, skupiając się na trosce o przedsiębiorców, w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach.

O czym rozmawialiśmy?

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Rozwój polskiego rolnictwa

Dyrektywa Blue Deal

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Zamówienia publiczne

Rehabilitacja kompleksowa

Praca platformowa