Debata plenarna

Europejski Blue Deal – czy Polska może być liderem?

25 września, godz. 14:00

Blue Deal to inicjatywa Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC) podjęta w obliczu coraz większych problemów z dostępnością wody na Starym Kontynencie. Planuje on przedstawić w październiku 2023 r. serię propozycji dotyczących m.in. ochrony zasobów wodnych, przewidywania i ograniczania skutków jej niedoborów, w tym coraz częstszych susz, a także ogłosić konieczność ustanowienia w UE „Niebieskiego Ładu”. Ma to doprowadzić do uznania wody za priorytet przez Komisję Europejską oraz wdrożenia we Wspólnocie kompleksowej strategii wodnej. W ramach EU Blue Deal mają być realizowane inwestycje o różnej skali, przede wszystkim zwiększające retencję, ale także dotyczące m.in. wody szarej i obiegu zamkniętego, stosowania wody w energetyce jądrowej, monitoringu wód i ścieków itp. Wartość projektów szacuje się na kilkaset miliardów euro, a jednym z ich ważnych beneficjentów może stać się Polska. Jesteśmy jednym z krajów o najniższych zasobach wody w Europie i fundusze na inwestycje, zwłaszcza w retencję, są niezbędne. Podczas debaty będziemy dyskutować o tym, jaki wpływ na gospodarkę będą miały przyszłe regulacje oraz w jaki sposób firmy, dla których woda stanowi ważny element produkcji, mogą się do nich przygotować.

Prowadzący

Mikołaj Kunica

Redaktor Naczelny Business Insider Polska

Paneliści

Tomasz Wojtczak

Tomasz Wojtczak

Prezes Amiblu Polska
Ryszard Zarudzki

 Dr Ryszard Zarudzki  

Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pawel-Sikorski

Paweł Sikorski

Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Marek Kowalski

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Maciej Przybyła

Dyrektor Zarządzajacy Pionem Strategii, Banku Gospodarstwa Krajowego

Adam Ostrowski

 Adam Ostrowski  

Ekspert, Związek Miast Polskich

Element graficzny

Materiały do pobrania

EU Blue Deal
Czy Polska może być liderem?