Debaty

Dialog o gospodarce
25 września 2023

Prowadzący

Mikołaj Kunica

Redaktor Naczelny Business Insider Polska

START 10:00

Uroczyste otwarcie Kongresu

10:05 – 10:15
WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
Beata Daszyńska-Muzyczka – Przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

10:15 – 10:25
PRZEMÓWIENIE OTWIERAJĄCE
Mark Brzezinski – Ambasador USA w Polsce

10:25 – 10:45
PRZEDSIĘBIORCA TO TEŻ WYBORCA!
Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
Łukasz Bernatowicz – Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club

10:45 – 12:00
DEBATA LIDERÓW PARTYJNYCH – Gospodarka po wyborach

12:00 – 13:00
SILNA GOSPODARKA POTRZEBUJE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

12:00 – 13:00
Wyzwania elektromobilności jako elementu zielonej transformacji. Uroczysta inauguracja Forum Zrównoważonej Energii.

13:00 – 14:00
przerwa lunchowa

14:00 – 15:30
EUROPEJSKI BLUE DEAL – Czy Polska może być liderem?

14:00 – 15:30

Dialog o gospodarce po wyborach część 1

Wczesna diagnostyka, leczenie i rehabilitacja szansą na powrót do pracy
Wystąpienie Ralfa Hermesa – Prezesa Kasy Chorych Die Innovationskasse, Niemcy

Plan rozwoju polskiego rolnictwa

Konkurencyjność na rynku pracy

Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?

Nielegalni operatorzy robią nas na szaro – Jak rozwijać legalny polski rynek gier i zakładów i skutecznie walczyć z szarą strefą? (debata zamknięta)

15:30 – 16:00
przerwa kawowa

16:00 – 17:30

Dialog o gospodarce po wyborach część 2

Koniec pracy platformowej? Co zmieni nowa dyrektywa?

Zamówienia publiczne – przegląd obowiązującej ustawy i propozycje zmian

Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku

Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?

Czy mapa drogowa akcyzy doprowadzi nas do Polski bez dymu? (debata zamknięta)