Debata otwarta

Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku

25 września, godz. 16:00

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Polsce postępuje dobrze, w wielu aspektach sytuacja wygląda lepiej, niż w innych krajach UE, jednak mamy poważne opóźnienia z wdrażaniem mobilnej sieci 5G. To musi ulec zmianie. Podobnie należy rozprawić się z tzw. białymi plamami, czyli pokryć zasięgiem sieci – mobilnej albo stacjonarnej – obszary, do których internet jeszcze nie dotarł. Liczba tych obszarów systematycznie się zmniejsza, jest szansa uporać się z tym problemem w ramach obecnej perspektywy budżetowej UE.

Inwestując w infrastrukturę działamy słusznie, ponieważ bez infrastruktury nie będzie edukacji, lecz bez edukacji infrastruktura pozostanie niewykorzystana. To wypowiedź jednego z panelistów, z którą wszyscy obecni na sali się w 100% zgodzili. Należy zdecydowanie zwiększyć nacisk oraz nakłady na podnoszenie, a w niektórych przypadkach budowanie od zera kompetencji cyfrowych. Coraz więcej obszarów życia przenosi się bowiem do sieci i nie możemy skazywać całych grup społecznych, czy to mieszkańców mniejszych miejscowości, czy to osób w wieku 50+, na wykluczenie cyfrowe. Pożądana jest tutaj współpraca z trzecim sektorem oraz jednostkami samorządu terytorialnego, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących i wyposażyć ich w odpowiednią wiedzą.

W przypadku działań edukacyjnych należy pamiętać także o informowaniu przedsiębiorców o korzyściach płynących z wykorzystania technologii cyfrowych. W tej dziedzinie polskie firmy, w szczególności z sektora MŚP, odstają od swoich unijnych odpowiedników. Tutaj z kolei dużą rolę do odegrania mają organizacje pracodawców, izby gospodarcze, branżowe oraz stowarzyszenia przedsiębiorców – przy pomocy organów administracji publicznej oraz wsparciu odpowiednimi zasobami, w tym finansowymi. Sporo pochwał zebrała polska e-administracja, w niektórych aspektach znajdująca się w europejskiej czołówce. Jednakże nadal mnóstwo spraw wymaga podjęcia działań w realnym czy też analogowym świecie, a podstawowy problem to odtwarzanie w świecie cyfrowym podziałów wywodzących się ze świata realnego – mówiąc wprost, ministerstwa nie mogą być udzielnymi księstwami też w świecie cyfrowym, konieczna jest współpraca i koordynacja na wyższym niż dotychczas poziomie.

Podsumowanie debaty

Cyfryzacja powinna mieć swojego silnego gospodarza w Radzie Ministrów, aby skutecznie zarządzać procesami cyfryzacyjnymi na poziomie rządowym i wspierać w tym obszarze samorządy oraz społeczeństwo obywatelskie. Oprócz inwestycji w infrastrukturę, w tym w szczególności we wdrożenie mobilnej sieci 5G, należy położyć nacisk na budowanie kompetencji cyfrowych i zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego, w czym istotną rolę do odegrania mają także organizacje pracodawców. Niezbędne jest prowadzenie przez te podmioty kampanii informacyjnych dla przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP, dotyczących korzystania z technologii w ramach prowadzonej działalności.

 

Janusz Piechociński na II Kongresie Dialog o gospodarce

 

 

Moderator:

Zbigniew Bartuś

Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

Janusz Piechociński

 Janusz Piechociński  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Ryszard Hordyński

 Ryszard Hordyński  

Dyrektor ds. Komunikacji i strategii, Huawei Polska

Piotr Mieczkowski

 Piotr Mieczkowski  

Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Element graficzny
Jan Grabiec

 Jan Grabiec  

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii (CNT), Platforma Obywatelska
Andrzej Dulka

 Andrzej Dulka  

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji PIIT

Andrzej Dulka

 Joanna Knapińska

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych