Debata otwarta

Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku

25 września, godz. 16:00

Na naszych oczach dokonuje się głęboka transformacja gospodarcza i geopolityczna, a cyfryzacja odegra w niej fundamentalną rolę. Rozwój gospodarczy oraz poziom zamożności społeczeństwa w coraz większym stopniu zależą od nowoczesnych technologii i stopnia ich wykorzystania przez administrację, przedsiębiorstwa oraz obywateli. Aplikacja mObywatel przeszła niedawno gruntowny „remont”, znacząco zwiększając atrakcyjność cyfrowych usług publicznych, w tym potwierdzania tożsamości. W bieżącym roku furorę robi sztuczna inteligencja – AI, która stała się bardziej przystępna i dostępna do codziennego użytkowania. W Europie i USA trwają kompleksowe prace nad uregulowaniem tej nowej technologii. Cały czas dynamicznie rozwija się e-handel, a rozmaite platformy online pozwalają nabywać towary oraz korzystać z szerokiej palety usług. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentom. Zważywszy na to, że cyfryzacja przenika niemal wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, kluczowe jest to, by Polska znalazła się w gronie beneficjentów cyfrowych inwestycji oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Czy przedsiębiorstwa dobrze radzą sobie z absorpcją technologii – a jeśli nie, to jak można to zmienić?

Moderator:

Zbigniew Bartuś

Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

Janusz Piechociński

 Janusz Piechociński  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Ryszard Hordyński

 Ryszard Hordyński  

Dyrektor ds. Komunikacji i strategii, Huawei Polska

Piotr Mieczkowski

 Piotr Mieczkowski  

Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

Element graficzny
Jan Grabiec

 Jan Grabiec  

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii (CNT), Platforma Obywatelska
Andrzej Dulka

 Andrzej Dulka  

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji PIIT

Andrzej Dulka

 Joanna Knapińska

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych