Konkurencyjność na rynku zamówień publicznych

W trakcie panelu poświęconego zamówieniom publicznym będziemy dyskutować o najważniejszych obecnie wyzwaniach dla rynku zamówień. Nadal dużym wyzwaniem jest dostosowanie wynagrodzeń do zmieniających się warunków wykonywania zamówień, przede wszystkim ze względu na nadal dynamicznie zmieniające się koszty wykonywania niektórych zamówień, a zwłaszcza kosztów pracy. Znaczne zmiany wynagrodzenia minimalnego oddziaływują na całą siatkę płac, czego ustawodawca nadal nie dostrzega.

Wzrost kosztów wykonywania zamówień i rosnące wymagania regulacyjne, głównie wywodzące się z prawa unijnego, stawiają w niekorzystnej sytuacji naszych rodzimych wykonawców w starciu z rywalami spoza UE. Pogarszająca się wskutek działań prawodawcy konkurencyjność naszych wykonawców powinna być zrekompensowana środkami wyrównującymi szanse w stosunku do wykonawców z państw trzecich. Szczególnie niepokoi nadmierne otwarcie naszego rynku, gdy nasi wykonawcy nie mogą liczyć na równie przyjazne traktowanie w państwach trzecich.

Element graficzny