Reforma unii celnej – właściwą drogą w kierunku bardziej konkurencyjnej, odpornej i zrównoważonej Europy?

Debata poświęcona przedstawionej w maju 2023 r. przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnej dotyczącej reformy Unijnego Kodeksu Celnego, której założeniem jest odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, które dotykają obrotu towarowego UE z krajami trzecimi, poprzez uproszczenie i unowocześnienie procedur celnych (m.in. dzięki utworzeniu unijnego centrum danych celnych), wprowadzenie nowych zasad partnerstwa organów celnych z biznesem (nowy status zaufanego przedsiębiorcy Trust&Check), wprowadzenie nowego modelu odpraw towarów w ramach e-commerce, a jednocześnie podniesienie efektywności działania administracji celnych (m.in. poprzez utworzenie Unijnego Urzędu ds. Celnych).

Reforma w założeniach ma na celu wzmocnienie odporności i konkurencyjności Unii Europejskiej. Obecnie trwają dyskusje nad pakietem przepisów w Radzie UE. Podczas dyskusji panelowej na Kongresie będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie, czy przedstawione propozycje są faktycznie właściwą drogą w kierunku bardziej konkurencyjnej, odpornej i zrównoważonej Europy. A jeśli propozycje wymagają korekty, to jakie rozwiązania powinniśmy proponować, aby te założone cele reformy mogły zostać osiągnięte i w efekcie został wzmocniony jednolity rynek, którego unia celna jest ważnym filarem.

Element graficzny