DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW:
Konkurencyjność w UE – problemy i postulaty przedsiębiorców

Jednolity unijny rynek to serce UE, a także jej motor napędowy. W związku z trendami deglobalizacji, rosnącego protekcjonizmu w handlu międzynarodowym, a także kosztami transformacji energetycznej, konieczne jest poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych oraz usuwanie istniejących barier na rynku wewnętrznym. Przemysł, innowacje, technologie cyfrowe – każdy z tych obszarów skorzysta na głębszej integracji. Zyskają też konsumenci, gdyż większa konkurencja to zawsze szerszy wybór i dostępność cenowa.

W debacie głos oddamy przedsiębiorcom, którzy przedstawią najważniejsze z ich punktu widzenia problemy i postulaty.

Element graficzny