Inwestycje, przemysł, rozwój – polityka gospodarcza na najbliższe lata

Od transformacji ustrojowej polska gospodarka dynamicznie się rozwija, w czym wydatnie pomogło przystąpienie do UE oraz szerokie otwarcie na inwestycje zagraniczne. Podstawowe potrzeby infrastrukturalne zostały zaspokojone, a unijna polityka klimatyczna wiąże się z fundamentalnymi zmianami modelu rozwoju społeczno-gospodarczego. Łatwo już było. Teraz myśląc o przemyśle, inwestycjach i rozwoju należy wziąć pod uwagę więcej czynników i prowadzić politykę kompleksową/holistyczną.

Aby gospodarka była silna, a kraj szedł do przodu, potrzebujemy skupienia na kilku obszarach w zakresie inwestycji – budownictwie mieszkaniowym, infrastrukturze energetycznej, sieci kolejowej, domknięciu sieci dróg, autostrad i obwodnic. Musimy znacząco obniżyć emisyjność energetyki i ceny energii, z którymi nie radzą sobie ani przedsiębiorcy energochłonni, ani mniej zamożni obywatele. Powinniśmy, gdzie to możliwe, stawiać na krajowy łańcuch dostaw, obniżając emisje i wspierając lokalnych producentów.

Element graficzny