Dobrostan pracowników elementem konkurencyjności na rynku pracy

Tematem panelu jest dobrostan pracowników wpływający na rozwój i konkurencyjność firm. W szczególności dotyczy on wsparcia materialnego w postaci benefitów żywieniowych stanowiących ważny element dbałości o zdrowie pracowników oraz będących formą pomocy o charakterze socjalnym. W trakcie dyskusji uwaga zostanie poświęcona zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, który wymaga dostosowania do wymogów współczesności pod kątem zaspokajania potrzeb pracowników.

Element graficzny