Debata otwarta

Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?

25 września, godz. 14:00

Aby dogłębnie przedyskutować wszystkie wymiary atomu dla Polski, niezbędna byłaby  organizacja kilku kongresów, nie zaś jednego panelu – z racji poziomu skomplikowania poszczególnych aspektów, które zostały zarysowane przez uczestników debaty. Paneliści postarali się jednak bardzo zwięźle odnieść do głównych wątków.

Energetyka jądrowa to stabilne i bezemisyjne źródło energii elektrycznej na dekady, a przy tym projekt dalece wykraczający poza samą energię. To tysiące pracowników, budowa nie tylkoelektrowni, lecz także niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym  dróg, oraz potrzeba wykształcenia przyszłych pracowników elektrowni. Mówimy o ogromnej liczbie procesów, które muszą zostać perfekcyjnie zaplanowane, a następnie zrealizowane. Jak to się mawia w tej branży: on time & on budget. I to wszystko musi uwzględniać możliwe do przewidzenia ryzyka.

Jednym z kluczowych wyzwań na dziś jest zapewnienie źródeł finansowania tego gigantycznego przedsięwzięcia, a należy to zrobić w taki sposób, aby przez kolejn dekady energia pochodząca z atomu nie była droga. Istotnym utrudnieniem jest tutaj chociażby europejska taksonomia oraz ostrożne podejście instytucji finansowych do inwestycji tego typu.

Niemniej jednak system energetyczny będzie potrzebował stabilnych źródeł energii, jak atom, które zabezpieczą źródła wytwarzania w OZE. Odejście od węgla w energetyce jest bezdyskusyjne, nie tylko ze względu na unijną politykę klimatyczną.

Podsumowanie debaty
Projekt rozwoju energetyki jądrowej w Polsce to jeden z filarów polskiej gospodarki na najbliższe dekady. Zyskamy dzięki niemu źródło stabilnej, bezemisyjnej oraz – przy odpowiednim modelu finansowania – niedrogiej energii elektrycznej, przeznaczymy znaczące środki na modernizację oraz rozwój sieci elektroenergetycznej, wykształcimy i przeszkolimy tysiące pracowników, a wreszcie – będziemy mieli szansę wejść biznesowo w sektor jądrowy. Te wszystkie aspekty „atomu dla Polski” są fundamentalne z punktu widzenia przedsiębiorców i dlatego FPP będzie aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju programu jądrowego, m.in. poprzez Komitet ds. Atomu, który zostanie powołany w ramach FPP.

Moderator:

Wojciech Jakóbik

Analityk sektora energetycznego

Paneliści:

Element graficzny
prof Andrzej Chmielewski

prof. dr hab. inż.

Andrzej Grzegorz Chmielewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PAN, z-ca przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Krzysztof Kobyłka

Krzysztof Kobyłka

Kierownik Programu Energia i Klimat WISE Europa

Łukasz Sawicki

Łukasz Sawicki

Radca w Departamencie Energetyki Jądrowej w MKiŚ

dr Bożena Horbaczewska

dr Bożena Horbaczewska

Szkoła Główna Handlowa

dr Bożena Horbaczewska

dr Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
Michał Wierzchowski

Michał Wierzchowski

Director of Business Development, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Wojciech Kozysa

Dyrektor Health & Public Services, Accenture