Debata otwarta

Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?

25 września, godz. 14:00

Wejście w atom to dołączenie do elitarnego klubu na świecie, korzystającego z zaawansowanej i wysoce efektywnej technologii, a także okazja do zapewnienia polskiej gospodarce stabilnych dostaw energii elektrycznej po przystępnej cenie i bez emisji CO2. Wpisuje się to w europejską politykę Zielonego Ładu i gwarantuje Polsce tak ważne bezpieczeństwo energetyczne. To również poważne zacieśnienie współpracy polsko-amerykańskiej, która jest już bardzo silna w obszarze militarnym, poszerzając ją o komponent gospodarczy. Jak może wyglądać rozwój energetyki jądrowej w Polsce? Jaki będzie harmonogram tego procesu, potencjalne korzyści i szanse dla całej gospodarki, jak również dla sektora przedsiębiorców i świata nauki? Czy dzięki atomowi wzrośnie innowacyjność, a Polska dołączy do grona państw eksportujących najnowocześniejsze produkty oraz usługi? Jak sfinansować rozwój energetyki atomowej, aby przedsięwzięcie to spinało się biznesowo, a także nie przygniotło konsumentów energii? Wreszcie, jak zrealizować tak ogromną inwestycję na czas i w ramach zakładanego budżetu?

Moderator:

Wojciech Jakóbik

Analityk sektora energetycznego

Paneliści:

Element graficzny
prof Andrzej Chmielewski

prof. dr hab. inż.

Andrzej Grzegorz Chmielewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PAN, z-ca przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Krzysztof Kobyłka

Krzysztof Kobyłka

Kierownik Programu Energia i Klimat WISE Europa

Łukasz Sawicki

Łukasz Sawicki

Radca w Departamencie Energetyki Jądrowej w MKiŚ

dr Bożena Horbaczewska

dr Bożena Horbaczewska

Szkoła Główna Handlowa

dr Bożena Horbaczewska

dr Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
Michał Wierzchowski

Michał Wierzchowski

Director of Business Development, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Wojciech Kozysa

Dyrektor Health & Public Services, Accenture