Debata otwarta

Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?

25 września, godz. 16:00

Dialog społeczny powinien stanowić jedną z podstawowych form rozwiązywania problemów i osiągania konsensusu na wszystkich poziomach życia społeczno‑gospodarczego. Jednak w praktyce bywa różnie, co potwierdzają doświadczenia z prac na forum Rady Dialogu Społecznego, jak i negocjacje zakładowe. Stąd nasuwają się pytania, czy dialog społeczny może być efektywny i merytoryczny; dlaczego zawieranie porozumień nie przychodzi łatwo, mimo posiadanej wiedzy i świadomości różnych zagrożeń. Czy przymuszanie do dialogu przez Komisję Europejską stanie się trafnym, długo oczekiwanym rozwiązaniem czy porażką. Celem dyskusji będzie zgłaszanie postulatów zwiększających efektywność dialogu w oparciu o diagnozę jego stanu aktualnego w Polsce. Z wieloma problemami dotyczącymi dialogu społecznego, partnerzy mierzą się już od wielu lat. Czy jest szansa na ich rozwiązanie bądź zniwelowanie? Czy projektowane zmiany w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawierania układów zbiorowych pracy oraz funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego przyczynią się do poprawy kondycji gospodarki?

Moderator:

Mateusz Rzemek

Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

Element graficzny
Michał Lewandowski

Michał Lewandowski

Członek Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Jolanta Wiewióra

Jolanta Wiewióra

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem PKO Banku Polskiego

Grażyna Spytek

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska 

Ekspert CALPE i FPP ds. prawa pracy

Gawronski Michał

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP

Łukasz Bernatowicz

dr Łukasz Bernatowicz

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Pracodawców BCC

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej