Debata otwarta

Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?

25 września, godz. 16:00

Dialog społeczny powinien stanowić jedną z podstawowych form rozwiązywania problemów i osiągania konsensusu na wszystkich poziomach życia społeczno‑gospodarczego. Jednak w praktyce bywa różnie, co potwierdzają doświadczenia z prac na forum Rady Dialogu Społecznego, jak i negocjacje zakładowe. Stąd nasuwają się pytania, czy dialog społeczny może być efektywny i merytoryczny; dlaczego zawieranie porozumień nie przychodzi łatwo, mimo posiadanej wiedzy i świadomości różnych zagrożeń. Czy przymuszanie do dialogu przez Komisję Europejską stanie się trafnym, długo oczekiwanym rozwiązaniem czy porażką. Celem dyskusji będzie zgłaszanie postulatów zwiększających efektywność dialogu w oparciu o diagnozę jego stanu aktualnego w Polsce. Z wieloma problemami dotyczącymi dialogu społecznego, partnerzy mierzą się już od wielu lat. Czy jest szansa na ich rozwiązanie bądź zniwelowanie? Czy projektowane zmiany w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawierania układów zbiorowych pracy oraz funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego przyczynią się do poprawy kondycji gospodarki?

Moderator:

Mateusz Rzemek

Dziennik Gazeta Prawna

Paneliści:

Element graficzny
Michał Lewandowski

Michał Lewandowski

Członek Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Jolanta Wiewióra

Jolanta Wiewióra

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem PKO Banku Polskiego

Grażyna Spytek

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska 

Ekspert CALPE i FPP ds. prawa pracy

Gawronski Michał

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP

Łukasz Bernatowicz

dr Łukasz Bernatowicz

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Pracodawców BCC

dr Jan Polaczek

Ekspert, Forum Związków Zawodowych

Marek Waleśkiewicz

Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej