Debata otwarta

Konkurencyjność na rynku pracy

25 września, godz. 14:00

Celem dyskusji panelowej jest identyfikacja najczęściej spotykanych nieprawidłowości na rynku pracy i poszukiwanie rozwiązań, aby je zlikwidować. W obszarze zatrudnienia głównym problemem jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i pojawianie się szarej strefy. Przedsiębiorcy obniżając koszty pracy wbrew obowiązującym przepisom, są w stanie oferować tańszą usługę lub produkt, ale postępują nieuczciwie wobec tych, którzy działają zgodnie z prawem i przyjmują na siebie obciążenia ponosząc ryzyka: ekonomiczne, socjalne, osobowe, co szczególnie widać w zamówieniach publicznych, gdzie dochodzi do pomijania klauzuli zatrudnienia. Uczestnicy dyskusji panelowej zdiagnozują sytuację na rynku pracy, pokażą praktyki nieuczciwych działań i przedstawią rozwiązania naprawcze, zarówno w zakresie stanowienia prawa, jak i jego stosowania.

Moderator:

Aleksandra Fandrejewska

Aleksandra Fandrejewska

Paneliści:

Teresa Hernik

Adam Szejnfeld

Senator RP, Platforma Obywatelska

Teresa Hernik

Arkadiusz Rochala

Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu,
Sodexo Benefits & Rewards Services

Teresa Hernik

Prof.Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert CALPE i FPP ds. prawa pracy

Teresa Hernik

Monika Chudobska

Wiceprezes Zarządu Impel S.A., Chief HR Officer

Teresa Hernik

Tomasz Wojak

Prezes Zarządu Seris Konsalnet Holding S.A.

Antonio-Carvelli

 Antonio Carvelli

Prezes Zarządu Gi Group
Jadwiga Emilewicz

 dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Teresa Hernik

Renata Tadeusiak

Dyrektor Personalna, Rekeep Polska S.A.  

Element graficzny